Sikkerhet

 

Kun på din datamaskin

Du er anonym når du besøker First Finance sin hjemmeside. På hjemmesiden kan du lage enkle lånekalkyler der utregningene kun utføres på din egen datamaskin. Vi kan verken se eller få tilgang til utregningene dine.

Informasjonskapsler

Vi samler ikke inn noen personopplysninger om deg uten at du vet det. Vi bruker imidlertid såkalte informasjonskapsler, som er små informasjonsfiler som lagres av nettleseren din på harddisken på datamaskinen din. En informasjonskapsel sier ingenting om f.eks. e-postadressen din eller andre personopplysninger.

Vi bruker informasjonskapsler kun for å analysere data som forteller oss hvordan hjemmesiden vår blir brukt, for eksempel domenenavn, besøkte sider, brukerøktenes lengde osv. Vi trenger disse dataene for å kunne evaluere bruken av hjemmesiden og forbedre kvaliteten. Dette forbedrer kvaliteten på tjenestene vi tilbyr kundene våre. Du kan lese mer utfyllende informasjon om reglene våre for bruk av informasjonskapsler.

Ansvarsbegrensning

First Finance forbeholder seg retten til å frasi seg ethvert ansvar for aktualitet, riktighet, fullstendighet eller kvalitet på informasjonen som er tilgjengelig på denne hjemmesiden. First Finance avviser derfor alle krav om ansvar for skader som er forårsaket av denne informasjonen, inkludert all informasjon som kan være ufullstendig eller feilaktig.

Alle tilbud er ikke-bindende og uten videre forpliktelser. Deler av sidene eller hele publikasjonen, inkludert alle tilbud og all informasjon, kan utvides, endres og helt eller delvis slettes av First Finance uten forvarsel. Hjemmesiden kan inneholde feilaktig informasjon og/eller skrivefeil.

Referanser og lenker

First Finance har ikke ansvar for innhold som er referert eller lenket til på disse sidene. Dersom det oppstår skader fra bruk av informasjonen som er presentert, er First Finance fritatt fra alt ansvar. Ansvaret ligger hos den/de som har fulgt lenken til den aktuelle siden.

Videre har First Finance ikke ansvar for kommentarer eller meldinger som er publisert av brukere av hjemmesiden.

Opphavsrett

First Finance har ikke til hensikt å bruke noen opphavsrettslig beskyttet materiale i publikasjonen. Hvis slikt materiale må brukes, vil First Finance indikere dette.

First Finance har opphavsrett til alt originalt materiale. All kopiering eller bruk av objekter som bilder, diagrammer, lyd eller tekst i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er forbudt uten tillatelse fra First Finance.

Retningslinjer for personvern

Dersom det gis mulighet til å oppgi person- eller forretningsopplysninger (f.eks. ved lånesøknader) oppgis disse opplysningene frivillig.

Brukere som sender uønskede spam-meldinger vil bli anmeldt.

Lovmessig gyldighet av denne ansvarsfraskrivelsen

Denne ansvarsfraskrivelsen er å anse som en del av internett-publikasjonen der du fant lenken til denne siden. Dersom avsnitt eller separate deler av denne teksten er ulovlige eller feilaktige, vil ikke dette påvirke andre delene av teksten.

Eventuelle långivere og produktnavn som er omtalt på denne hjemmesiden er varemerker som tilhører sine respektive eiere.

Tvisteløsning

Eventuelle tvister som oppstår på grunnlag av denne hjemmesiden eller denne ansvarsfraskrivelsen, eller fra eventuelle e-poster fra First Finance eller dets ansatte, skal, dersom konflikten ikke kan løses gjennom dialog, behandles av en norsk domstol i henhold til norsk rett. Den aktuelle domstolen skal være tingretten i Oslo.